http://bandong.siam2web.com/

 
ทริปไหว้พระประจำปี 2556

  วัดอรุณ(วัดแจ้ง) - วัดกัลยาณมิตร(วัดกัลยา) - วัดระฆัง(สมเด็จโต) - วัดพระเชตุพล(วัดโพธิ์)

  •  เริ่มกันที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง ครั้งที่พระเจ้าตากสินมหาราช ทรงย้ายราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรี เป็นวัดคู่บ้าน คู่เมือง เนื่องจากเป็นวัดที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกรตและพระบาง ก่อนย้ายไปวัดพระแก้วในปัจจุบัน ส่วนพระบางนั้นส่งคืนเวียงจันทร์
ต่อกันที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือ วัดกัลยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธน ฝั่งคลองบางกอกใหญ่ สร้างเมื่อ  พ.ศ.2368 เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) อุทิศบ้านและซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อสร้างวัด ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 3 มีพระประทานหลวงพ่อโต เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงโดดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน เรียกชื่ออย่างจีนว่า ซำปอกง

วัดที่สาม วัดระฆ้งโฆสิตาราม เป็นวัดโบราณครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี พ.ศ.2310 กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแก่พม่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงกู้อิสรภาพของคนไทยกลับคืนมาได้ พร้อมกับตั้งพระนครหลวงเมือง เรียกว่า กรุงธนบุรี เมื่อ 28 ธันวาคม 2311 

สมเด็จพุฒาจารย์โต (โต พรหมรษี) หลวงปู่โต หรือ สมเด็จพระระฆัง เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆัง ในสมัยราชการที่ 4-5 นับว่าเป็นเกจิเถราจารย์ผู้มีปฎิปทาจริยาวัตรน่าเลื่อมใสเป็นที่เคารพนับถือทั่วไปตั้งมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน ท่านเกิดในสมัยราชการที่1(หลังสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ได้แล้ว7ปี

 วัดสุดท้าย วัดพระเชตุพล (วัดโพธิ์) เป็นวัดประจำราชกาลที่1 สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา สถาปนาใหม่ใน พ.ศ.2331 ยังเป็นเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของชาติไทย
Bookmark and Share

Advertising Zone    Close
Online: 1 Visits: 59,385 Today: 3 PageView/Month: 51

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...